Palve Jumala sulase Eduard Profittlichi SJ eeskostel

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg kannatas ja suri ristil inimeste päästmiseks. Tema eeskujul armastas Sinu sulane peapiiskop Eduard Profittlich Sind kogu südamest, teenides Sind ustavalt tagakiusamise ajal ja andes oma elu Kiriku eest. Arva ta oma õndsate hulka, et tema ustavuse ja armastuse eeskuju säraks kogu maailmale. Palun Sind, võta tema eeskostel kuulda minu palve…. Kristuse, meie Issanda nimel.

Аминь.

Meie Isa… Ole tervitatud… Au olgu…

 

Inimene, kes palvetab täielikult Issandat, Jeesust Kristust usaldades, vagaduses ja kannatliku meelega Jumala sulase eestkostet paludes, pälvib Jumalalt erilise armu, sest Jumal suhtleb oma sulasega. Oluline on, et sellisel palvel oleks kindel intentsioon ning et oldaks oma palveelus püsiv.

Jumala poolt kuuldavõetud eestkostepalvetest saadud arm on arm kogu kirikule. Seepärast võiks iga palvetaja selliselt saadud armust oma piiskopile kirjalikult teada anda (anonüümselt). Oma koguduse hingekarjasena saab nii ka piiskop selle armu eest Jumalat tänada. Jumala sulane ootab meie palveid alati, olles valmis neid palgest palgesse Jumalale vahendama.

Kõikidest kuuldavõetud palvetest ja saadud armudest Jumala sulase Eduard Profittlichi kaudu, palume kirjutada:

Eesti Apostellik Administratuur

Vene tn. 18 , Tallinn 10123
E-mail: admapost@online.ee

Rooma-Katoliku Kirik Eestis

Vene tn. 18, Tallinn 10123
E-mail: katolikuinfo@gmail.com