Valminud on uus kodulehekülg

Heaks tavaks on enne õndsakskuulutamist koostada ametlik kodulehekülg Jumala sulase kohta, kus avaldatakse erinevat infot, kuidas kulgeb õndsakskuulutamise ettevalmistamine Roomas. Peapiiskop Eduard Profittlichi eestikeelne kodulehekülg…

Edasi

Näitus Euroopa 20. sajandi märtritest

20. sajandi ajalugu on tähistanud totalitaarsete ideoloogiate ja režiimide aega. Kommunism, fašism ja natsism on toonud mõõtmatuid kannatusi ja lugematuid ohvreid. Kõik need ideoloogiad õitsesid vihkamisest. Ja vihkamisele järgnes…

Edasi