13. oktoobril 2017, Dr. Marge Paas, õndsakskuulutamise protsessi piiskopkondlik postulaator, on palunud alustada Eesti Apostellikus Administratuuris Jumala sulase peapiiskop EDUARD PROFITTLICH, S.J. elu, töö, vooruste ja märterluse ametlikku uurimist. Olles tutvunud postulaatori poolt esitatud Supex Libellusega, ja kinnitades selle 27.novembril 2017 oma dekreediga, annan teada, et õndsakskuulutamise protsess on piiskopkonnas avatud. Vastavalt 7. veebruari 1983.a. Pühakuks Kuulutamise Kongregatsiooni poolt avaldatud dokumendile Normae Servandae sätetele avalikustatakse käesolev edikt lähtudes postulaatori taotlusest.

Kutsun kõiki ustavaid inimesi andma mulle kasulikku teavet, materjale, dokumente, mis aitaks edasi Jumala sulase Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise uurimist Eesti Apostellikus Administratuuris. Kõik teave, isiklik või avalik, autentsed koopiad dokumentidest, kirjadest, raamatutest palun esitada Administratuuri kantslerile isa Igor Gavrilchikule.

Juhin tähelepanu, et kõik Jumala sulase Eduard Profittlichi S.J. kirjutised, avaldatud ja mitte-avaldatud tekstid, manuskrptid, päevikud, kirjad, isiklik kirjavahetus – kõikide dokumentide originaalkoopiad tuleb esitada piiskopkondliku protsessi uurimisele.

Kõikide täiendavate küsimuste ja lisainfo saamiseks palun pöörduda postulaatori dr. Marge Paasi poole Peeter-Pauli koguduse juures või kirjutades katolikuinfo@gmail.com.

Ustavalt teie,

+ Piiskop Philippe Jourdan

Tallinnas, 28.11.2017