Rüvetamatu

Rüvetamatu — rüvetamatult vastuvõetu — nii nimetame Mariat, Jumalaema. Palju ekslikke kujutlusi sõltuvad Maria rüvetamatult saamise saladusega. Selle saladuse paika otsitakse Naatsaretis, ununematul tunnil, mil…

Edasi

Tänamisest

(13. Pühapäevaks p. Nelipühi.) „Kas pole mitte kümme puhtaks saanud? Kus on siis need teised nüüd?“ Lk. 17, 17. Lein ja valu kõlab neist Issanda…

Edasi

Au olgu Jumalale!

Suure Jumala kingina annetatakse meile täna uus aasta. Ta on nagu vastsündinud laps, sündinud aja rüpest. Osana meie enda „minast“ meie enese elu, meie saatuse…

Edasi

Põleva murega

Meie silmale avaneb täna haarav vaatepilt. Ristirahva Isa, rauk, kes seisab haua veerel, vaatab ennustaja pilgul meie sajandisse ja tõstab lakkamatult oma hoiatavat häält, prohveti…

Edasi

Üks Jumal, üks usk, üks armastus

Protestant Gustav Adolf Gedat on viimaseil aastail teinud ulatuslikke uurimisreise. Oma raamatus („Was wird aus diesem Afrika?“) ta avaldab kokkuvõtlikult oma vaatluste tulemused sõnadega: „Maailmad…

Edasi
Kirjutised

Pühakud, õndsad, märtrid

Viimasel ajal on palju olnud juttu õndsatest ja pühakutest, kuna Eesti Apostellikus Administratuuris on avatud esimene õndsakskuulutamise juhtum Rooma-Katoliku Kiriku ajaloos Eestis – peapiiskop Eduard…

Edasi