Sanctorum Mater, Ecclesia eorum memoriam indesinenter custodivit, fidelibus specimina offerens sanctitatis in sequela Christi (Sanctorum Mater, CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM)

30. mail 2003 algatati uurimine Peterburis, Püha Tooli kinnitusel, peapiiskop Eduard Profittlichi S.J. ja tema 15 saatuskaaslase õndsakskuulutamiseks, kes kõik olid Nõukogude Venemaal toimunud tagakiusamiste ʽveretunnistajateks’. Kanoonililine uurimine aga seiskus, kuna ei olnud märtrikanditaatide tunnistajad ja puudus piisav dokumentatsioon protsessi edukaks kulgemiseks Venemaal.

Püha Tooli kirjaga anti Venemaalt Jumala sulase Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamine üle Eesti Apostellikule Administratuurile 2014. aastal. Piiskop Philippe Jourdan algatas 2017. aastal Profittlichi ametliku õndsakskuulutamise piiskopkondliku protsessi uurimise, mis lõppes 2019.aastal ning kõik dokumendid toimetati Rooma, Pühakukskuulutamise Kongregatsiooni.

Edasi jätkub Jumala sulase Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamine Roomas.

Foto: Piiskopkondliku uurimise lõpetamine. Piiskop Philippe Jourdan, kinnitamas piiskopkondliku uurimist; isa Pedro Cervio, Promotore Iustitiae.