Õndsakskuulutamise protsessiga seotud isikud

 

 

Piiskop Philippe Jourdan

Piiskop Philippe Jourdan on roomakatoliku kiriku apostellik administraator Eestis. Piiskopiks pühitseti septembris 2005. Ta on omandanud kõrghariduse nii insenerina (Pariisis) kui ka teoloogina (Roomas). Ta ordineeriti roomakatoliku kiriku preestriks 1988. aastal, töötas 1988–1992 ülikooli kaplanina Pariisis ning oli 1992–1996 vaimulik juhendaja Opus Dei prelatuuris Prantsusmaal. Piiskop Philippe Jourdan on Jumala sulase Eduard Profittlichi S.J. õndsakskuulutamise protsessi vastutav isik.

Marge – Marie Paas

Marge – Marie Paas on lõpetanud Tallinna Ülikooli doktorantuuri 2017. aastal filosoofiaprofessor Tõnu Viigi juures. Ta olnud pikkaaegne kaastööline Rooma-Katoliku Kirikus Eestis ning vastutas kogu paavst Franciscuse Eesti visiidi kommunikatsiooni ja pressisuhete eest 2018. aastal.
Marge – Marie Paas on piiskopkondlik postulaator. Tema vastutab ka õndsaskuulutamise projekti ehk Positio koostamise ning protsessi avaliku teavituse eest.

Szczepan Praśkiewicz O.C.D.

Szczepan Praśkiewicz O.C.D. on sündinud 1958 Chmielnikis, Poolas. Ta on karmeliit, teoloog ja ajakirjanik. Rev. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz, O.C.D. Mons. Praśkiewicz töötab Kongregatsioonis alates juulist 2020. Tema ülesandeks on kogu Profittlichi Positio koostamise töö kontrollimine ja hiljem selle edastamine teoloogia komisjonile.

Pascual Cebollada, S.J.

Pascual Cebollada on Jeesuse Seltsi üldpostulaator. Isa Cebollada sündis 1960. aastal, astus Jeesuse Seltsi 1978. aastal ja ordineeriti 1989. aastal preestriks. Pärast filosoofia ja teoloogia kraadi omandamist Madriidi Paavstlikus Ülikoolis kaitses ta 1993. aastal Pariisi Sèvresi keskuses teoloogiadoktoritöö. Praegu on ta  ajakirja Manresa vaimsust käsitleva toimetuskolleegiumi liige ja Hispaania usukonverentsi ajakirja CONFER direktor. Isa Pascual on Roomas Jeesuse Seltsi juures õndsakskuulutamise protsessi Rooma postulaator ning vahendab suhtlust Pühakukskuulutamise Kongregatsiooniga ja juhendab Positio kirjutamist.