Olulised teated

22. veebruar 2022 möödub 80.aastat Peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurmast. Katoliku kirik kavandab korraldada, vastavalt võimalusele ning kehtestatud olukorrale riigis, erinevaid sündmuseid Eestis, samuti Profittlichi sünnimaal…

Edasi

Varasemad meediakajastused ja artiklid

Peapiiskop Eduard Profittlichi elust ja märterlusest Kirik ja Teoloogia, veebruar 2019 https://kjt.ee/2019/02/peapiiskop-eduard-profittlichi-elust-ja-marterlusest/  Kas Eesti saab endale esimese katoliikliku pühaku? https://elu.ohtuleht.ee/884466/kas-eesti-saab-endale-esimese-katoliikliku-puhaku Peapiiskop Profittlich võidakse õndsaks kuulutada…

Edasi

Rüvetamatu

Rüvetamatu — rüvetamatult vastuvõetu — nii nimetame Mariat, Jumalaema. Palju ekslikke kujutlusi sõltuvad Maria rüvetamatult saamise saladusega. Selle saladuse paika otsitakse Naatsaretis, ununematul tunnil, mil…

Edasi

Tänamisest

(13. Pühapäevaks p. Nelipühi.) „Kas pole mitte kümme puhtaks saanud? Kus on siis need teised nüüd?“ Lk. 17, 17. Lein ja valu kõlab neist Issanda…

Edasi

Peapiiskop Eduard Profittlichi nimeline arhiiv

Praegu ei ole korrastatud veel kogu Eduard Profittlichi arhiiv Rooma-Katoliku Kirikus. Ootame vabatahtlike abi ja arhivaaride nõu ning tuge, et õndsakskuulutamise ajaks oleks olemas ajalooarhiiv,…

Edasi

Au olgu Jumalale!

Suure Jumala kingina annetatakse meile täna uus aasta. Ta on nagu vastsündinud laps, sündinud aja rüpest. Osana meie enda „minast“ meie enese elu, meie saatuse…

Edasi

Põleva murega

Meie silmale avaneb täna haarav vaatepilt. Ristirahva Isa, rauk, kes seisab haua veerel, vaatab ennustaja pilgul meie sajandisse ja tõstab lakkamatult oma hoiatavat häält, prohveti…

Edasi

Üks Jumal, üks usk, üks armastus

Protestant Gustav Adolf Gedat on viimaseil aastail teinud ulatuslikke uurimisreise. Oma raamatus („Was wird aus diesem Afrika?“) ta avaldab kokkuvõtlikult oma vaatluste tulemused sõnadega: „Maailmad…

Edasi