Kirikuelu saade Eduard Profittlichist Vikerraadios.

Tegemist on küll varasema Kirikuelu raadiosaatega Eduard Profittlichist, kuid kätkeb endast head ülevaadet Jumala sulase Eduard Profittlichi õndsakskuulutamisest. Kirikuelu uutest saadetest Vikerraadios, mis on seotud õndsakskuulutamise…

Edasi

Eduard Profittlichi nimeline raamatukogu

Tallinnas Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse koguduse juures, püha paavst Johannes Paulus II saalis, on valik raamatuid Eduard Profittlichi ajast. Kindlasti on seal kogus ka…

Edasi

Valminud on uus kodulehekülg

Heaks tavaks on enne õndsakskuulutamist koostada ametlik kodulehekülg Jumala sulase kohta, kus avaldatakse erinevat infot, kuidas kulgeb õndsakskuulutamise ettevalmistamine Roomas. Peapiiskop Eduard Profittlichi eestikeelne kodulehekülg…

Edasi

Näitus Euroopa 20. sajandi märtritest

20. sajandi ajalugu on tähistanud totalitaarsete ideoloogiate ja režiimide aega. Kommunism, fašism ja natsism on toonud mõõtmatuid kannatusi ja lugematuid ohvreid. Kõik need ideoloogiad õitsesid vihkamisest. Ja vihkamisele järgnes…

Edasi

Olulised teated

22. veebruar 2022 möödub 80.aastat Peapiiskop Eduard Profittlichi märtrisurmast. Katoliku kirik kavandab korraldada, vastavalt võimalusele ning kehtestatud olukorrale riigis, erinevaid sündmuseid Eestis, samuti Profittlichi sünnimaal…

Edasi

Varasemad meediakajastused ja artiklid

Peapiiskop Eduard Profittlichi elust ja märterlusest Kirik ja Teoloogia, veebruar 2019 https://kjt.ee/2019/02/peapiiskop-eduard-profittlichi-elust-ja-marterlusest/  Kas Eesti saab endale esimese katoliikliku pühaku? https://elu.ohtuleht.ee/884466/kas-eesti-saab-endale-esimese-katoliikliku-puhaku Peapiiskop Profittlich võidakse õndsaks kuulutada…

Edasi

Rüvetamatu

Rüvetamatu — rüvetamatult vastuvõetu — nii nimetame Mariat, Jumalaema. Palju ekslikke kujutlusi sõltuvad Maria rüvetamatult saamise saladusega. Selle saladuse paika otsitakse Naatsaretis, ununematul tunnil, mil…

Edasi

Tänamisest

(13. Pühapäevaks p. Nelipühi.) „Kas pole mitte kümme puhtaks saanud? Kus on siis need teised nüüd?“ Lk. 17, 17. Lein ja valu kõlab neist Issanda…

Edasi